La Generalitat fa marxa enrere i l'ós Goiat de moment es continuarà quedant al Pirineu