En cas de trobada amb un ós...


Els experts aconsellen, en cas de trobada fortuïta amb un ós, no mostrar excés ni de confiança ni de pànic. Aquests comportaments comporten risc d'incident. Vet aquí una sèrie de recomanacions que poden servir-nos d'ajuda en cas de trobar-nos amb l'animal:

 

• Mantingui la calma, no corri, no cridi. Els óssos rugeixen en cas d'agressió i si vostè crida poden entendre que se'ls amenaça i intentar defensar-se.

 

• Si l'ós no l’ha vist i s'aproxima a vostè, posi de manifest la seva presència fent algun soroll. Si estigués a una major distància, retiri's sense ser vist.

 

• Aparti's del camí que en aquest moment utilitza l'animal.

 

• Allunyi's de la zona.

En tot cas, vostè ha de recordar...

L'ós és un animal tímid i fugisser al contacte amb l'ésser humà.

 

Que l'ós és un animal silvestre, no li agrada la presència humana, i per tant, pot adoptar actituds intimidadores en les següents circumstàncies:

 

• Quan està ferit

• En època de zel defensant el seu territori (maig-juny)

• Si són femelles amb criatures, doncs perceben la presència humana com una amenaça.

• Quan se li sorprèn mentre menja carronya.

• Si intervenen gossos; aquests solen fugir de l'ós, buscant refugi en el seu amo, per la qual cosa condueixen a l'ós que va en la seva persecució fins al propietari.

• Quan es molesta a l'ós en el seu refugi hivernal, on passa tres mesos o més (de novembre a març)

Els óssos són animals molt forts, capaços de trencar l'espinada a una vaca; molt àgils, grimpen bé als arbres i per les roques; i molt ràpids, arribant a duplicar la velocitat en carrera d'una persona normal. Les seves reaccions són poc previsibles. Poden interpretar un gest humà amistós com a amenaça. No estan acostumats a la proximitat de les persones, entenent el simple acostament com una amenaça.