Ósses i Cries

Les ósses crien en plena hibernació. A causa de l’escassetat de reserves alimentàries de la mare, les cries neixen pesant tan sols uns 350 g, sense pèl i amb els ulls tancats. Amb el bon temps surten de la cova i creixen ràpidament: assoleixen uns 3kg de pes en els dos primers mesos. Hem de vigilar si veiem cries d’ós, ja que les mares instintivament les defensaran de qualsevol perill, cal que marxem.