Ossos i Ramaderia

Les èpoques en què l’ós té més necessitat d’aportació extra d’aliments són abans i després de la hibernació, i pot ser que ataqui algun cap  de bestiar, ja que és la manera més fàcil que té d’aconseguir una presa. Aquest fet és poc probable si es protegeixen els ramats mitjançant barreres, tancantlos en pletes durant la nit o guardant-los amb l’acompanyament de pastors i gossos d’atura i mastins.