Indicador de Qualitat Ambiental

L’ós és un mamífer poruc i temorós als canvis que es produeixen al seu entorn, i si són canvis importants no els tolera i decideix marxar a altres territoris. La presència de l’ós en un indret determinat indica la seva extrema qualitat ambiental, així doncs, les zones on viuen els óssos són espais naturals molt ben conservats.