Aparellament

L’aparellament. A mitjans d’estiu les femelles entren en zel. La gestació de les cries dura entre 7 i 8 mesos. L’ós és el mamífer de les nostres contrades que té la taxa de reproducció més baixa: no assoleixen la madures sexual fins als 3 anys; sol es reprodueixen cada 3 anys perquè les ósses cuiden als seus cadells durant un any; i fins a un 80% de cries moren.