Denúncia al Fiscal de la mort de la óssa Auberta


Causa de la mort de l’óssa Auberta.

 

M’entres el 26/11/2014 a les 16:11h. donaven a conèixer mitjançant un comunicat de premsa conjunt, el Consell Generau de l’Aran i el Departament d’Agricultura, aportant una segona versió de la mort de l’óssa Auberta, inclòs dins de la denuncia a la Fiscalia a la pagina 7 i inclòs en aquest document com annex 3, en la qual dient textualment (SIC).

 

“segons s’estableix en l’informe de la necròpsia del Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de la UAB, la causa de la mort va ser un traumatisme accidental en la zona ventral del animal que tenia una hernia incisional, que li va ocasionar un quadre agut hemorràgic i necrosi de l’intestí prim”.

Dos dies desprès en el mateix butlletí descrit anteriorment, FLASH-INFO del 28/11/2014, de l’oficina de caça i de la fauna salvatge del ministeri francès d’agricultura, document que adjuntem com annexe 1.

(SIC) “l’Autòpsia d’Auberta efectuada per la UAB, conclou que la mort es va deure a complicacions accidentals consecutives a l’operació, ocasionades probablement per la practica habitual de grimpar pels arbres. La cicatriu s’obriria, causant complicacions irreversibles que li van causat la mort rapida a l’óssa”.

 

Annex 1

 

Annex 2

 

“COMUNICAT DEL CONSELH GENERAU SOBRE L’OSSETA AUBERTA

 

Ahir dia 20 de novembre, es va trobar l’osseta òrfena Auberta morta dins el recinte on ha estat criada pel Conselh Generau d’Aran des de que es va extraviar de la seva mare a l’abril d’aquest any. El dia 9 de novembre se la va capturar per a prepara-la per al seu alliberament, col·locant-li marques visuals auriculars, un emissor GPS enganxat al pèl i una emissor VHF intraperitoneal, inserit a l’abdomen, tal com s’havia consensuat de forma col·legiada pel Grup de treball de l’ós als Pirineus, on hi són representades totes les administracions competents en l’espècie. La conclusió de la necròpsia, practicada a la Facultat de Veterinària de la UAB, és que la mort ha estat provocada per complicacions accidentals derivades de l’operació de col·locació de l’emissor intraperitoneal, agreujades o combinades amb l’hàbit de l’óssa d’escalar els arbres, indret on se sentia especialment segura, com correspon a un ós juvenil. Aquests fets li han causat l’obertura de la cicatriu provocant-li danys irreparables que li han causat la mort de forma aguda.

 

L’óssa estava periòdicament controlada a través d’una càmera web i es considerava que l’evolució que seguia des de la data de l’operació era òptima, de tal manera que es preveia el seu retorn al medi natural de forma imminent.

Vielha, 21 de novembre de 2014.11.27

 

Annex 3

 

Nota de premsa” 26/11/2014 16:11 El Departament d'Agricultura i el Conselh Generau d'Aran avalen la intervenció veterinària realitzada a l'ossa Auberta La Facultat de Veterinària de la UAB confirma que l’ossa va morir per un traumatisme accidental El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural avala la intervenció realitzada en tot moment pels veterinaris de Forestal Catalana, S.A empresa adscrita al Departament davant les acusacions que ha rebut de l’Entitat Ecologista Ipcena. Forestal Catalana, com a mitjà propi, realitza i executa les actuacions que li son encomanades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. En el cas de les actuacions veterinàries amb l’ossa Auberta, aquestes van ser consensuades i acordades en el Grup de Treball de conservació de l´ós bru als Pirineus, grup constituït pels tècnics responsables en ós bru dels Governs espanyol, francès, andorrà, navarrès, aragonès, català i aranès. Totes les actuacions amb l’ossa, incloses les veterinàries, van ser executades per un equip pluridisciplinari i conjunt de tècnics del Conselh Generau d’Aran, de la Generalitat de Catalunya i de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sota la direcció tècnica del Conselh Generau d’Aran. Sota aquestes directrius, Forestal Catalana va destinar a l’execució d’aquestes tasques a un dels veterinaris de major experiència en maneig i cura de fauna salvatge de tota Catalunya, el qual;

 

 Compta amb una àmplia experiència en l’atenció de 7.000 casos de fauna salvatge durant els darrers cinc anys als Centres de Recuperació de Fauna Salvatge de la Generalitat de Catalunya, amb més de 500 cirurgies i abastant més de 200 espècies diferents.  Durant aquest temps ha estat el veterinari responsable del manteniment dels 2 exemplars d’ós bru que la Generalitat de Catalunya mantenia en captivitat en un dels dos Centres de Fauna Salvatge mencionats..............  Enguany, durant la primera setmana de setembre ha participat activament en el maneig i marcatge dels 2 exemplars d’os bru esmentats per al seu posterior trasllat a un santuari d’ossos bruns a Hongria. L’actuació d’implantació de l’emissor intraperitoneal (dins l’abdomen de l’animal) realitzat en el cas de l’ossa Auberta, va respondre a una decisió dels tècnics experts del Grup de Treball de conservació de l´ós bru als Pirineus, i malauradament, segons s’estableix en l’informe de la necròpsia del Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de la UAB, la causa de la mort va ser un traumatisme accidental en la zona ventral del animal que tenia una hernia incisional, que li va ocasionar un quadre agut hemorràgic i necrosi de l’intestí prim.

 

Per tot l’exposat demanem:

 

Que aquest document sigui incorporat a la denuncia ja presentada per aquest fi contra el Conselh Generau d’Aran i l’empresa publica Forestal Catalana,i es realitzin els tràmits i proves proposades.

 

Atentament,

 

Joan VAzquez i Mendieta

Secretari General d’IPCENA

Lleida, a 13 de desembre de 2015