Manifest en defensa de l’óssa Auberta i dels óssos del Pirineus


 Un exemple de mala gestió: l’óssa Aubèrta morta per un barruer protocol d’intervenció.

 

Les entitats sotassignants ens manifestem contràries a la mort de l’óssa Aubèrta i la desaparició de la seva mare, l’óssa Fadeta.

 

Som contaris al protocol seguit en la col·locació d’un localitzador a l’óssa Aubèrta sense un equip tècnic veterinari expert. Malauradament i de forma unilateral, es va decidir no primar la vida de l’óssa, en triar el mètode més invasiu provocant la mort d’una femella d’una espècie en perill d’extinció.

 

Les entitats sotassignants ens comprometem a denunciar davant de totes les instàncies competents aquest lamentable fet perquè no torni a succeir. Treballant pel respecte i la defensa dels óssos del Pirineu.

 

L'óssa Aubèrta, criada en semicaptivitat, fou trobada al poble d’Aubèrt (Val d’Aran) a la primavera del 2014 sola sense la seva mare, la Fadeta, que mai s’ha trobat.

 

Malauradament, l’Aubèrta va morir el 20 de novembre, tres mesos després de ser trobada. Tot i que l’intent de reintroduir-la era positiu, l’interès de ficar-li un emissor a sota la pell per conèixer els seus moviments una vegada fos alliberada, li va produir la mort una setmana després de ser intervinguda, perquè es va escollir dels possibles el sistema de major risc.

 

El fet que sigui una femella agreuja més aquesta pèrdua, ja que té un paper fonamental en el manteniment de l’espècie.

 

Experts en la conservacói de l’ós asseguren que s’haguessin hagut d’extremar les mesures de precaució i seguretat, salvaguardant en primer lloc la vida de l’ossa, aplicar les millors tècniques per garantir la vida d’Aubèrta. La mala praxis: tant pel que fa a la metodologia (una intervenció intraperitoneal) com l’elecció errònia de la part del cos on ubicar el localitzador van comportar la mort d’Aubèrta. L’operació es va realitzar a la zona de l’abdomen, tot i que els emissors poden col·locar-se a l’esquena per garantir que l’ós no pugui accedir a la ferida o a utilitzar mètodes no invasius, com per exemple l’ús d’un collar flexible.

 

Un altre aspecte que no encaixa és per què no es va incloure dins del protocol la intervenció conjunta d’un grup d’experts i, per contra, només va intervenir una veterinària de la Generalitat de Catalunya que no estava especialitzada en grans mamifers.

 

Cal recordar que des d’aquesta primavera, s’està desenvolupant un projecte Life europeu de més de 2.400.000 € per la millora de la conservació de l’espècie d’ós a la Val d’Aran i Pallars Sobirà. En aquests primers sis mesos de projecte han desaparegut Aubèrta i Fadeta. Aquest cas, confirma la dita que diu que: la natura està en perill si es fica en mans dels que la veuen com un problema i no com una solució.

 

Desembre de 2014