Pla de recuperació de l'ós bru

2. Finalitat

La finalitat del Pla de Recuperació a Catalunya és eliminar el perill d'extinció de l'ós bru, afavorint l'increment del nombre d'exemplars i la seva àrea de distribució, amb les limitacions inherents a la coexistència amb les comunitats rurals i el seu desenvolupament socioeconòmic, afavorint la connexió entre poblacions actuals i contribuint a garantir la viabilitat del conjunt de la població al Pirineu.