Pla de recuperació de l'ós bru

3. Objectius

La finalitat del Pla només serà aconseguida si es compleixen els següents objectius principals: - Evitar la mortalitat de l'espècie per causes imputables a l'acció de l'home.

 

- Conservar i millorar l'hàbitat.

- Assegurar la connectivitat entre poblacions i nuclis de població.

- Estudiar mesures especials per a la conservació de la població ..

- Incrementar la sensibilitat cap a l'espècie i potenciar l'educació ambiental.

- Continuar la investigació sobre l'ós i el seu hàbitat.

- Establir un programa de seguiment de la població i de l'hàbitat.